Konferenciafelhívás

Az első konferencia a nem-monogám és más modern társas kapcsolatokról – 2015 szeptember 25-27-ig

Konferenciafelhívás – Határidő 2015 május 31.

English
Deutsch
Português
Castellano
Italiano

Szociológiai, pszichológiai, antropológiai és modern történelmi kutatások már kimutatták, hogy az elmúlt évtizedekben a család, a házasság, a szexualitás és az intim élet fogalma és gyakorlata gyorsan változik. Radikálisan újraértékelődött a szexualitás, a társadalmi nem, az egyszülős gyerekek, a családi struktúrák, a fogamzásgátlás, az abortusz és a válás fogalma; megváltozott ezek társadalmi valósága és a róluk szóló kutatás is. Ezek a változások nagymértékben kapcsolódnak a szélesebb társadalmi, gazdasági és politikai struktúrák változásaihoz, amire jó példa az ahogyan az azonos neműek házasságának megítélése is változik.

A nem-monogámia nyilvános megítélése negatív; az ilyen kapcsolatokat ‘csalásnak’, ‘sorozatos monogámiának’, vagy a ‘normális’ intimitás ‘szétesésének’ tekinti a társadalom. Ez a fajta perspketíva privilegizált szerepben láttatja az ideális párt, ami magától adódóan felsőbbrendű. A domináns paradigma legitimálja és megerősíti a monogám normát. Ugyanakkor az egyetemi kutatás sokszor elmúlasztja megemlíteni hogy a nyitott, konszenzuális, nem csak két emberen alapuló kapcsolatok és az aszexuális/aromantikus intimitású kapcsolatok igenis léteznek. Ráadásul a már meglévő, nem monogám kapcsolatokat elemző kutatási anyagok szinte kizárólag az angolszász és a gazdaságilag előnyben lévő, fehér bőrszínű szociális csoportokkal és közösségekkel foglalkoznak.

A szexualitás és intimitás normáit (és azt, ahogy ez a kettő elem összefüggésben van) kritikusan kezelő kutatások már megkérdőjelezték az életstílusok hagyományos felfogását; azt, ahogyan ezek a társadalmi nemi rendszer magját alkotják, és a hetero-mono-normatív intézmények és gyakorlatok teljhatalmát is.

Témák: Ezzel a konferenciával megpróbáljuk összefogni az alábbi témákra összpontosító kutatást, az aktivizmust és más egyéb kifejezési formákat:

 • A poliamória mindennapos megélése, swingerezés, nyitott kapcsolatok és más konszenzualitásra épülő nem-monogám kapcsolatfajta;
 • Fogalmi és reprezentációs változások a páros kapcsolat fogalomkörében, illetve ezek kihívásai;
 • A társas élet, barátság, rokoniság és más társas kötelékek értelmi és definiciós feszültségei és átváltozásai;
 • A nem angolszász/amerikai és a nem-északi országok intim kapcsolatainak az átrendeződése, illetve az idetartozó jellegzetes kultúrális gyakorlatok és értékek;
 • A nem-monogámia/mai intim kapcsolatok metszőpontjai a rasszal, társadalmi nemmel, szexuális orientációval, BDSM-mel, társadalmi osztállyal, kultúrával, rokkantsággal, oktatással;
 • A nem-szexuális és/vagy a nem-romantikus kapcsolatok, és az újonnan felbukkanó identitások, mint az aszexualitás és az a-romantikusság.
 • A nem-monogám és kortárs intim kapcsolatok történelmi, női történelmi, és queersztorijai, és ezek sajátos téri- és időbeli alapjai.
 • Aktivizmus és közösségépítés non-monogám módra;
 • A konszenzuális és nem-konszenzuális monogámia közötti különbségek, átfedések és metszőpontok, és ezek erőviszonyai;
 • A non-monogámia jogi és pénzügyi kihatásai és kihívásai;
 • A társas élet gyakorlati és fogalmi változásai;
 • A technológia szerepe a társas és intim kapcsolatok átváltozásában;
 • A monogámia és nem-monogámia természetességéről való értekezések (például genetika vagy evolúció);
 • A nem-monogámia vonatkozásai: feminizmus, LGBT kisebbségek, gender és queer studies, posztkolonializmus és elnyomás;
 • A szexuális munka, pornográfia (mainstream vagy egyéb), és más kapitalista-szexuális kereszteződések az intimitás területén;
 • Közegészsegügy és nem-monogámia;
 • A vallás és a non-monogámia kapcsolata;
 • Új normák és ellenállások: polinormák és kapcsolati anarchia, neo-liberalizmus és politikai küzdelem;
 • Konszenzuális nem-monogám intimitás és ennek kihívásai a pszichoterápia és tanácsadás területein;
 • A monogámia és nem-monogámia reprezentációi a szépirodalomban, művészetekben, filmen, televízióban, fényképen, színházban, zenében és egyéb műfajokban.

A legfőbb célunk az olyan közösségépítés ami bevonja az egyetemeken túli területeket és ágazatokat és ezáltal is szembeszáll az északi országok hegemóniájára épülő hagyományos modellel. Ezért szeretnénk bátorítani nem csak a kutatáson alapuló előadásokat és tematikus fórumokat, de a kerekasztalokat, filmvetítéseket, vitákat, installációkat, aktivista észrevételeket és sok más alternatív megnyilvánulást is.

Nyelv és hozzáférhetőség: Logisztikai okokból a konferencia fő nyelve az angol lesz. Ha erre kereslet van, akkor más nyelven is elfogadunk kivonatokat, angol verzió csatolásával. Erősen javasoljuk (de ez nem kötelező) hogy az előadások nyelve angol legyen. Az épület tolószeékkel is megközelíthető. Kérjük jelezze email-ben ha jeltolmácsra van szüksége; sajnos ezt nem minden esetben tudjuk biztosítani.

Beadványok: Kivonatokat max 250 szóban (egyéni) vagy max 500 szóban (fórum) fogadunk el, május 31-ig, a következő platformon. Benyújtás előtt, kérjük olvassa el az útmutatást ITT. Technikai vagy egyéb problémákkal kérjük erre az email címre írjon: nmciconference@gmail.com