Keynote Speakers

Keynote Speeches (2015)

Sept. 25, 2015 – Meg-John Barker & Ana Cristina Santos

Sept. 26, 2015 – Brigitte Vasallo & Nathan Rambukkana

Sept. 27, 2015 – Pepper Mint & Maria Pallotta-Chiarolli

%d bloggers like this: