CRIDA A LA PARTICIPACIÓ 2019

No monogàmies i intimitats contemporànies

Barcelona, ​​14-16 novembre 2019

fb.com/nmciconference | https://nmciconference.wordpress.com

@nmci_conference | #nmci2019

nmciconference@gmail.com

 

Convocatòria – Activistes, acadèmiques, terapeutes, col·lectius, moviments socials, etc…

Després de l’èxit de la primera edició a Lisboa, 2015, i Viena 2017, la tercera Conferència de No Monogàmies i Intimitats Contemporànies (NMCI), se celebrarà del 14 al 16 de Novembre de 2019 a Barcelona. La conferència té com a objectiu continuar reunint propostes acadèmiques, terapèutiques, artístiques, i activistes per a abordar les condicions, experiències, desafiaments i oportunitats respecte a les relacions interpersonals que van més enllà de paradigmes com la monogàmia compulsiva, l’heterocentrismo i les sexualitats normatives

Les transformacions que estan ocorrent en el marc de les nostres relacions sexe-afectives estan travessades per un nombre incomptable d’interseccions que dibuixen els seus significat, les seves potencialitats, però també les seves violències i les línies subversives que entre elles articulen.

L’experiència de l’amor està present, d’alguna manera, en totes les disciplines del pensament i en totes les facetes de les nostres vides: les nostres vides personals, les nostres vides polítiques, els nostres espais activistes, la nostra construcció de subjectivitat individual i col·lectiva. Tots aquests plans, tota aquesta transversalitat és el que volem reflectir en aquesta conferència. Comptem amb vosaltres per a pensar, sentir i debatre com els nostres afectes són travessats pels sistemes de poder i de quina manera també desborden aquests sistemes.

 

L’augment dels discursos crítics respecte a les sexualitats i intimitats normatives (i les formes en què aquests dos elements interactuen) qüestiona el paradigma tradicional dels estils de vida que han estat en el nucli del sistema sexe – gènere; així com les institucions hetero-normatives i les pràctiques en general, permetent també que es considerin experiències com la kinky/BDSM com altres models d’intimitat contemporània. Els enfocaments de la Conferència NMCI busquen ser crítics, multi/transdisciplinars i interseccionales.

 

Temes

A través de la Conferència NMCI, tenim la intenció de reunir persones de diversos contextos amb la finalitat de fomentar una plataforma per a l’intercanvi d’idees i experiències, així com oportunitats per a la col·laboració i la solidaritat. Busquem aportacions acadèmiques, artístiques i activistes. Les participacions activistes poden ser individuals o grupals; són benvingudes les proposades tipus tallers, debats, trobades i qualsevol altra forma de contribució que pugui agregar contingut al debat comú.

Les contribucions podrien centrar-se, però no estan limitades, a les següents línies:

– Noves formes de violència en les relacions consesuals no monògames contemporànies

Racisme i Islamofòbia, i la forma en la qual una conceptualització occidentalizada de les no monogàmies, interactua amb famílies i societats no eurocèntriques;

– Els moviments socials i les relacions sexual-afectives, una part (a vegades invisible) de tots els moviments socials; estratègies per a la gestió comunitària de l’amor i el dolor;

 

I també:

– L’impacte meso-geogràfic en les experiències d’intimitats contemporànies (per exemple, ruralitat);

– Experiències de vida de poliamor, swinging, parelles obertes i unes altres no monogàmies;

– Les relacions no sexuals i/o no romàntiques i les identitats emergents, com l’asexualitat i el aromanticisme;

– Interseccions entre no-monogàmies / intimitats contemporànies i racialització, migració, sexe-gènere, orientació sexual, kink, classe, cultura, diversitat funcional, neurodivergències o educació;

– Desafiaments i realitats en la pràctica psicoterapèutica / d’assessorament entorn de les no monogàmies consensuals i altres intimitats no normatives;

– Canvis en els conceptes i representacions de parella, i desafiaments associats;

– Tensions i transformacions en definicions i enteniments acadèmics i comuns (quotidians) parella, amistat, parentesc, vincle i altres formes de connectar.

– Especificitats de les pràctiques culturals i els valors respecte a les transformacions en intimitats contemporànies en països del sud global

Històries, herstories (històries d’elles) i queerstories (històries queer) de no monogàmies i intimitats contemporànies, basades en moments i llocs específics;

– Activisme i construcció de comunitats entorn de les no monogàmies;

– Diferències, superposicions i interseccions entre les no monogàmies consensuals i no consensuals, i les seves relacions de poder;

– Implicacions legals i fiscals i desafiaments entorn de les no monogàmies;

– Transformacions en els significats i pràctiques de la parella;

– Els rols de les tecnologies en la transformació de les relacions socials i les intimitats;

– Discursos sobre la naturalitat (per exemple, genètica o evolutiva) de la monogàmia o de la no monogàmia;

– Sexual / emocional /… infidelitat;

– Interseccions entre les no-monogàmies i les teories feministes, els estudis LGBT, de gènere, queer, la decolonialitat i altres enfocaments anti opressius 

– Salut (pública) i no monogàmies; salut pública i envelliment de les minories sexuals i de gènere (per exemple, LGBTIQ);

– Connexions entre religió i no monogàmies hegemòniques;

– Noves normativitats i noves resistències: polinormativitat i anarquia relacional, neoliberalisme i disputa política;

– Intimitats no normatives en la literatura, art, cinema, televisió, fotografia, teatre, música o altres mitjans.

Accessibilitat i llenguatge

Els idiomes vehiculars de la conferència seran català, castellà i anglès, i els resums podran ser enviats en qualsevol d’aquests idiomes

Estem compromeses a proveir una experiència inclusiva, segura i lliure d’assetjament per a cada participant, independent de la seva professió, classe social, gènere, identitat, orientació sexual, condició física, corporalitat, racialització, edat, estatus econòmic o religió.

Per a requeriments addicionals (per exemple llenguatge de signes o intèrpret), si us plau contacta’ns via email. Farem tot el possible per proveir els requisits necessaris.

 

Propostes

El nostre objectiu és la construcció de comunitat dins i més enllà de l’acadèmia, l’art, l’activisme, la psicoteràpia / conselleria o comunitat, desafiant els models convencionals de producció de coneixement des del sistema hegemònic global del nord. Per tant, estem oberts a una varietat de formats i fomentem la presentació no només de material acadèmics i panells temàtics, sinó també de taules rodones, tallers, narracions, presentacions de projectes, pel·lícules, debats, instal·lacions, reflexions impulsades per activistes i altres formats. Ni esperem, ni privilegiem o recompensem el llenguatge acadèmic per sobre d’altres maneres d’expressió, així que, si us plau, sentir-vos lliures d’explicar la vostra proposta amb els vostres propis llenguatges tenint en compte sempre la importància de l’accessibilitat. Finalment, les presentacions seran d’aproximadament 20 minuts, encara que estem obertes a altres opcions si ens ho fan saber.

Si us plau, envieu els resums o propostes (màxim 250 paraules per persona o 500 per panell/grup), una bio curta (50 paraules), i detall del contacte a nmciconference@gmail.com abans del 31 de juliol de 2019. En cas de necessitar algun material o recurs tècnic específic, favor incloure’l en la proposta.

 

Tindrem un espai dedicat a la presentació de llibres. Envieu vostres propostes!

 

<span>%d</span> bloggers like this: